Chương Trình Radio

Liên Hệ

Văn Phòng San Jose:

Địa chỉ: 1569 Lexann Avenue,

Suite 132, San Jose, CA 95121

Đt: (408) 528-7668

Fax: (408) 528-7671

Email: info@duyenlaw.com

 

San Francisco Office:

Đt: (415) 673-3835

Dịch Vụ

Thương tích cá nhân

Tai nạn xe cộ, tai nạn nơi công cộng....(e.g. supermarkets, shopping malls, etc....)

 

Biện hộ hình sự

Đại hình, tiểu hình, bạo hành trong gia đình, uống rượu lái xe...

 

Di trú

Trục xuất, xin visa (du học sinh, du lịch,tôn giáo...), bảo lãnh thân nhân.

 

Hoạch định di sản

Living trust, wills, power-of-attorney, healthcare directive.

 

Giám hộ

Guardianship, Conservatorship, Estate administration, etc...

 

Thương mại

Thành lập công ty, cổ phần, đăng ký bản quyền...

 

Tranh chấp dân sự

 

Gia đình

Ly dị, ly thân, cấp dưỡng...

 

Khai phá sản

Chapter 7, Chapter 13