Chương Trình Radio

Liên Hệ

Văn Phòng San Jose:

Địa chỉ: 1569 Lexann Avenue,

Suite 132, San Jose, CA 95121

Đt: (408) 528-7668

Fax: (408) 528-7671

Email: info@duyenlaw.com

 

San Francisco Office:

Đt: (415) 673-3835

Bài Viết

Tuần qua, thẩm phán David Souter vừa tuyên bố quyết định về hưu, sau hơn 19 năm giữ chức vụ thẩm phán tại Tối Cao Pháp Viện Liên Bang Hoa Kỳ. Ở Mỹ, mỗi tiểu bang có hệ thống pháp lý riêng, và Tối Cao Pháp Viện của tiểu bang là cơ quan tư pháp cao nhất. Trên bình diện quốc gia, Mỹ có hệ thống tư pháp của liên bang, và Tối Cao Pháp Viện Liên Bang là cơ quan tư pháp quyền lực nhất trên toàn lãnh thổ.

"A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed." Second Amendment to the United States Constitution

Một trong những mực thước đo lường mức độ nhân bản của một xã hội, là cách nó đối xử với những người khuyết tật. Nước càng phát triển, dân trí càng cao, càng có nhiều quy định để bảo vệ những người bị khiếm khuyết về thể chất, tâm thần.

Eldorado là một thị trấn nhỏ, cách thành phố San Antonio bang Texas vào khoảng 200 dặm về hướng Tây Bắc. Thị trấn có khoảng 2,000 cư dân, 2 chốt đèn lưu thông, dăm ba công sở nhà nước, một vài nhà thờ nhỏ và chơ vơ mấy khu phố vắng.